Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Were we not called to preach the gospel?

“He said to them, “Go into all the world, and preach the gospel to every creature.” Mark 16:15  The mission was given by Jesus, to the church, to those who believe in Jesus.  Those of Jesus purified, in the precious blood that flowed on the cross of Calvary.  This is the main mission of the church and it is done outside the churches.  Unfortunately, it usually seems like the church is doing just.. Read More

Skulle vi inte predika evangelium?

“Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark. 16:15 Uppdraget gavs av Jesus, till församlingen, till de som tror på Jesus. De av Jesus renade, i det dyrbara blodet som rann på Golgata kors. Detta är församlingens främsta uppdrag och det görs utanför kyrkorna. Tyvärr, så verkar det oftast som att församlingen gör precis allting annat, förutom att predika evangelium. Här spelar ledarskapet en.. Read More