“…När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader.” Joh. 8:44

När djävulen uppenbaras i Bibeln första gången så är det i skepnaden av en orm. Djävulen talar med en kluven tunga. Han manipulerar och bedrar. I Efesierbrevet 6:11 talas det om djävulens listiga angrepp. Djävulen är en lögnare. Han ljuger för dig. Han ljuger om dig. Han ljuger om Gud. Han ljuger om sig själv. Han kan komma med rätta påståenden, men hans slutsatser är fel. Han är en åklagare och motståndare mot Guds barn. 

“Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17

Guds ord är sanning och det påverkar dig positivt. Det formar dig och ger dig näring. Guds ord uppenbarar sanningen om dig, Gud och djävulen. 

“Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Jesus är sanningen och han talar sanning till dig. Låt han tala till dig från Bibeln och hör hans röst i ditt hjärta i det dagliga livet. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström