Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The devil is a liar

“… When he lies, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.” John 8:44  When the devil is first revealed in the Bible, it is in the form of a serpent.  The devil speaks with a forked tongue.  He manipulates and deceives.  Ephesians 6:11 speaks of the schemes of the devil.  The devil is a liar.  He’s lying to you.  He’s lying about you.  He’s.. Read More

Djävulen är en lögnare

“…När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader.” Joh. 8:44 När djävulen uppenbaras i Bibeln första gången så är det i skepnaden av en orm. Djävulen talar med en kluven tunga. Han manipulerar och bedrar. I Efesierbrevet 6:11 talas det om djävulens listiga angrepp. Djävulen är en lögnare. Han ljuger för dig. Han ljuger om dig. Han ljuger om Gud. Han ljuger om.. Read More