“Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås.” Matt. 24:35

Världen, med allt den har är underlagt förgängelse. Ibland är det bättre och ibland sämre tider. Ekonomin blomstrar och kraschar, människor lever i fred och förgör varandra, människor är både friska och sjuka, en del är nöjda och andra får aldrig nog. Världen förändras och skakas. Att ha sin förtröstan till människor och världsliga ting är minst sagt, osäkert. 

Guds ord däremot, ska aldrig förgås. Det står alltid fast, oberoende av vad som händer runt omkring. Att ha sin förtröstan till Bibeln, Guds ord, är säkert. Det är fast mark under dina fötter, något som övervinner alla tider och trender. 

“Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Hebr. 13:8

Jesus förändras inte, han är densamme. Idag vill han hjälpa och frälsa. Oberoende av omständigheterna du befinner dig i nu. Jesus är densamme om ett år, han är densamme i evighet. 

Tro på Jesus och Bibeln, varje dag. Det världsliga systemet är som havets våg som kastas hit och dit. Men Guds ord och Jesus står fast. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström