“För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader.” Rom. 8:15

Att få vara ett Guds barn genom tron på Jesus är underbart. Att få ha gemenskap med Gud, den Allsmäktige, Skaparen av himmel och jord, är det största privilegiet. I det nya förbundet som vi lever i idag, genom Jesus, så behöver vi inte leva i träldom och fruktan. Vi behöver inte i egen kraft försöka behaga Gud. För det skapar alltid en känsla av otillräcklighet, om man är ärlig med sig själv. Och det leder till osäkerhet, fruktan och träldom. 

Men nu, som troende på Jesus, har vi av nåd fått barnaskapets Ande. Vi är Guds barn och Gud är vår Fader, vår Pappa. “Abba” betyder Fader på en förtrolig nivå och kan därför liknas vid, Pappa. I Luk. 15 ser vi hur fadern springer sin återvändande son till mötes, kramar och kysser honom och ställer till med fest. Ingen kylig och distanserad relation från faderns sida. Gud älskar oss och vill ha en förtrolig relation med oss. Vår himmelske Fader har genuin omsorg om oss och vill att vi talar med honom om allt som rör våra liv. Inget är för litet eller för stort för honom. Spring in i din himmelske Pappas öppna famn idag. 

Gud välsigne dig. 

/ David Billström