“Och när han har släppt ut sina egna får, går han före dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Joh. 10:4-5

Jesus är den gode herden. Vi som tror på Jesus är hans får. Jesus vakar över sina får och leder oss. Det ligger i herdens intresse att fåren ska ha det bra och gå till de rätta platserna. Vi som tror på Jesus känner hans röst.

Främlingen, djävulen, kan imitera herdens ord, men inte rösten. Djävulen kan citera ord från Bibeln. Det gjorde han när Jesus blev frestad i öknen, men det är alltid fel ord i fel sammanhang. Främlingens röst inger fruktan, förvirring och är påtryckande eller frestande. Lyssna inte bara på orden, utan på rösten. 

Jesu röst är varm, mild och fylld av frid. Även när Jesus utmanar oss att ta nya steg, och det kan kännas obekvämt, så är det ändå en kärleksfull röst som inger tro och alltid är i linje med Bibeln.

Gud välsigne dig.

/ David Billström