“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9

Jesu lärjunge Petrus skrev, inspirerad av den Helige Ande, till andra troende som inte hade sett Jesus med sina fysiska ögon. Han skrev om deras gemensamma tro och kärlek, som gäller än idag för de troende. Vi älskar och tror på Jesus, även fast vi inte har sett honom. Vi tror på honom, därför att han är försoningen för våra synder. Vi älskar honom, därför att han först älskade oss.

En dag ska vi få se vår underbare Frälsare. Men redan nu så jublar vi över honom. Det finns ingen som Jesus. Han bor i deras hjärtan som tror på honom. Vi ber i hans namn och Gud hör oss. 

En del jublar över grejer och förgängliga rikedomar. Vi jublar, tror på och älskar Jesus, som är våra själars Frälsare och ger oss evigt liv.

Gud välsigne dig.

/ David Billström