Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

We love Him

“whom, having not seen, you love; and in whom, though you do not see Him now, you believe and you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving as the result of your faith the salvation of your souls.” 1 Peter 1:8-9  Jesus’ disciple Peter, inspired by the Holy Spirit, wrote to other believers who had not seen Jesus with their physical eyes.  He wrote about their common faith and love, which.. Read More

Honom älskar vi

“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9 Jesu lärjunge Petrus skrev, inspirerad av den Helige Ande, till andra troende som inte hade sett Jesus med sina fysiska ögon. Han skrev om deras gemensamma tro och kärlek, som.. Read More