Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The wages of sin or the gift of God?

“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” Rom. 6:23  Gospel means good news and it is for all people.  For all men have sinned.  We are sinners.  And the wages of sin is death, eternal death.  Not that one ceases to exist, but that one’s eternal soul is eternally separated from God.  But today, there is good news for you… Read More

Syndens lön eller Guds gåva?

“För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23 Evangelium betyder goda nyheter och det angår alla människor. För alla människor har syndat. Vi är syndare. Och syndens lön är döden, den eviga döden. Inte att man upphör att existera, utan att ens eviga själ är evigt skild från Gud. Men idag, så finns det goda nyheter för dig. Jesus har förberett en gåva.. Read More