“Genom tron blev Enok hämtad, så att han inte skulle se döden, och man fann honom inte mer därför att Gud hade hämtat honom. För innan han hämtades, hade han fått vittnesbördet att han behagade Gud.” Hebr. 11:5

En dag kommer Jesus för att hämta sitt folk hem till sig. Enok är en förebild på detta. En dag var han borta, därför att Gud hade hämtat honom hem till sig. Bibeln talar mycket om Jesu återkomst och om att vi som troende ska vara redo. 

Enok behagade Gud. Det är hela hemligheten till att bara redo. Så, hur behagar vi Gud? 

“Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud,…” Hebr. 11:6

Att bli frälst, vara redo för himlen och att behaga Gud, sker genom tro. När vi tror på Jesus, så behagar det Gud. Priset som Jesus betalade för vår frälsning var högt och dyrbart. Bästa sättet vi kan behaga Gud är genom att tro på Jesu död och uppståndelse för vår skull. Det Jesus gjort för oss är en säker grund, ända in i himlen. All ära till Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström