“Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.” Kol. 1:18

Personen, Jesus Kristus, är den främste i allt. Det är ett faktum och verklighet. Han är segraren, Konungen och Herre. Låt därför Jesus också bli den främste i ditt liv, din familj, den församling du tillhör och i den tjänst du gör. Bara Jesus förtjänar den främsta platsen och att vara i centrum. Inte du, jag eller någon annan. Inte ens miraklerna eller lärorna av eller om honom, utan personen, Jesus.

Det var Jesus som kom hit till jorden. Han betjänade, led, dog och uppstod. Jesus är värd vår lovsång och uppskattning. Allt annat bleknar i jämförelse med honom. Han är den främste i allt, må han vara det också i mitt och ditt liv. Då är våra liv i överensstämmelse med och underordnade verkligheten själv – Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström