“I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, enligt hans nåds rikedom,” Ef. 1:7

Genom att tro på Jesus så är vi i honom. Och när vi är i Jesus så har vi förlossning genom hans blod. Vi har blivit friköpta från syndens och dödens välde genom Jesu Kristi blod.

I Jesus så har vi, just nu, också syndernas förlåtelse. Inte som något vi behöver vänta på eller bara då vi blev frälsta. Utan vi har, nu, syndernas förlåtelse i Jesus. 

Detta skapar tacksamhet och frihet från syndens välde och attraktion. Jesus är vår skatt och attraktion. Vi jublar över honom och genom tro så förblir vi i honom.

Gud välsigne dig.

/ David Billström