En gång då jag var ute på stan och evangeliserade så gick jag fram till två kvinnor som satt på en bänk. Jag hade evangelie traktater med mig och började en konversation. Den ena utav dem var den som pratade lite mer. Hon hade lite attityd och menade att jag skulle komma över till den mörka sidan istället.

Jag talade någon minut till dem om Jesus, djävulen och evangelium. Jag höjde inte rösten utan talade lugnt och stilla. När jag skulle gå så tackade den ena mig för vad jag sagt. Och den andra, som haft lite attityd, sa att när jag talade var det som att det började brinna i henne. 

När vi predikar och talar om Jesus så verkar Guds Ande. Vi vet inte vad som rör sig i människors liv, men Gud vet det. 

“För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Hebr. 4:12

Gud välsigne dig.

/ David Billström