“Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så ska ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro. För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Fil. 2:12-13

Frälsningen är en gåva från Gud genom Jesus. Att bli försonad med Gud är ett ögonblicks verk som sker när man börjar tro på Jesus. Då blir man född på nytt och Jesus flyttar in i hjärtat. Man har då blivit gjord rättfärdig genom Jesus.

Att vandra vidare med Gud handlar sedan om att bli mer lik Jesus. Att det som har skett i hjärtat också blir synligt i våra liv. Gud formar oss genom att verka i oss, både vilja och gärning. Vi får en längtan att bli mer lika Jesus och med Guds hjälp så ser vi också hur det blir så. Dåliga ovanor bryts och Kristi karaktär träder fram mer och mer genom våra liv.

Detta är ett Guds verk, det är på riktigt. Det skapar i oss en fruktan och bävan. Se hur Gud älskar oss och verkligen vill vårt bästa. Gud är så god.

Gud välsigne dig.

/ David Billström