“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4

När lärjungarna blev uppfyllda av den Helige Ande på Pingstdagen så började de tala med andra tungomål. De talade språk som de inte hade lärt sig. Lärjungarna gick på detta sätt in i nya områden, för dem helt okända. Det var Anden som ingav dem att tala. Och det blev till stor välsignelse för deras omgivning, fast en del gjorde sig lustiga över dem.

När vi flödar med det som Anden inger oss, så blir det också till välsignelse. Men alla kommer inte förstå och hålla med. En del kommer även att motarbeta dig. Men gå med Andens ledning.

Kanske Anden leder dig in i nya och okända områden. Det kanske känns som helt främmande språk för dig. Du förstår ingenting, men det känns bra på insidan och motsätter sig inte Guds ord. Lita på att Gud är med dig och vet bäst. Våga gå på det som Gud lägger i ditt hjärta. 

Och, om du ännu inte blivit döpt i den Helige Ande, så kan du bli det idag. 

“Om nu ni, som är onda, vet hur ni ska ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er himmelske Fader ge den Helige Ande åt dem som ber honom?” Luk. 11:13

Gud välsigne dig.

/ David Billström