“Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss, för att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.” Gal. 2:5

Många gånger kan välmenande människor säga att vi måste verkligen predika sanningen. Med det menar dem lite olika saker beroende på vad de själva stoppar in i ordet sanning.

I Galaterbrevet så talar Paulus flera gånger om sanningen. Evangeliets sanning och sanningen om av vi står under nåden, inte lagen. 

Sanningen om kraften i evangelium och Guds nåd är en sanning som behöver slås vakt om. Det finns alltid krafter som vill få in oss under lagiskhet. Och det finns också krafter som vill få in oss under synd. Lösningen är sanningen om att Jesus bor i varje troendes hjärta och Guds verksamma nåd. Det är botemedlet både mot lagiskhet och synd.

“Ni löpte bra. Vem hindrade er från att lyda sanningen?” Gal. 5:7

Fortsätt att lyda sanningen genom att tro på Jesus. 

Gud välsigne dig.

/ David Billström