“Och ta frälsningens hjälm” Ef. 6:17

En hjälm, i detta fallet i beskrivningen av Guds vapenrustning, är till för att skydda. Den ska bara sitta stadigt på huvudet och så fylla sin funktion, skydda ditt huvud. 

Frälsningen som blir oss given genom Jesus, tar vi emot genom tro. Att veta att man är frälst och på väg till himlen skänker ro till ditt sinne. När anklagaren (Satan) skjuter sina anklagelser mot dig, så är det viktigt att hjälmen är på plats. Om du tror på Jesus så är du frälst. Jesus är din Frälsare. 

Låt inte någon få dig att tvivla på hjälmens styrka. Ta frälsningens hjälm genom att tro på evangelium. Det skyddar ditt sinne från mörkrets attacker. Frälsningens hjälm är stark och är en blodköpt gåva från Frälsaren, Jesus Kristus. 

“För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.” Rom. 1:16

Gud välsigne dig.

/ David Billström