Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Safety helmet

“Take the helmet of salvation” Eph. 6:17  A helmet, in this case in the description of God’s armor, is there to protect.  It should just sit firmly on your head and so perform its function, protecting your head.  The salvation given to us through Jesus, we receive through faith.  Knowing that you are saved and on your way to heaven gives peace of mind.  When the accuser (Satan) fires his accusations against you,.. Read More

Skyddshjälm

“Och ta frälsningens hjälm” Ef. 6:17 En hjälm, i detta fallet i beskrivningen av Guds vapenrustning, är till för att skydda. Den ska bara sitta stadigt på huvudet och så fylla sin funktion, skydda ditt huvud.  Frälsningen som blir oss given genom Jesus, tar vi emot genom tro. Att veta att man är frälst och på väg till himlen skänker ro till ditt sinne. När anklagaren (Satan) skjuter sina anklagelser mot dig, så.. Read More