“Arbeta inte för den mat som förgås, utan för den som varar till evigt liv, som Människosonen ska ge er. För på honom har Gud, Fadern, satt sitt sigill. Då sa de till honom: Vad ska vi göra så att vi kan utföra Guds verk? Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt.” Joh. 6:27-29

Det är en sak som Gud säger åt oss att göra och det är att tro på Jesus. När vi tror på Jesus så får vi del av liv och nåd från Gud. Jesus ger oss den mat som varar till evigt liv. 

Att försöka göra sig förtjänt av gåvor och liv från Gud är uteslutet. Så var det i Gamla Testamentet under lagen. Under Nya Testamentet så gör Gud oss förtjänta av nåd, i Kristus. Jesus har uppfyllt lagen, levt ett fullkomligt liv när han vandrade på jorden och Jesu offerdöd och uppståndelse är fullkomligt. Därför, när vi är i Kristus så får vi del av nåd, liv och välsignelse från Gud på grund av Jesus. Därför går all äran till Gud. 

Det vi ska göra är att tro. Jesus är och har allt det som vi behöver. Och vi får del av det genom att tro på honom. Jesus älskar att ge till dem som förtröstar på honom. 

Gud välsigne dig.

/ David Billström