“och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger.” Ef. 6:15

Att gå barfota utomhus gör dig begränsad, sårbar och smutsig. Kyla, värme och vassa underlag riskerar att såra dig. Men det finns skor. De skyddar dina fötter och påverkar hela din vandring. 

Fridens evangelium ger dig beredskap. Genom Jesu död och uppståndelse får varje människa som tror, frid med Gud. Detta är de goda nyheterna som Jesus kallat oss att predika. Genom Jesus så upprättas också frid mellan människor.

Ju mer du förstår fridens evangelium, desto större blir din beredskap. För du är rotad i friden med Gud genom Jesus. Du har en inre vila och har därmed en ständig beredskap. Du vet att Gud är med dig hela tiden. Du är trygg och frimodig i Jesus. Närhelst Jesus manar dig att berätta för andra om honom eller hjälpa någon människa, så är du beredd. Du är beredd att gå varsomhelst, för du har skorna på. Om det så är varma, kalla, vassa eller leriga vägar så tvekar du inte. För de glada nyheterna om frid med Gud genom Jesus, för med sig beredskap som en frukt.

“Se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och på fiendens hela styrka, och inget ska på något sätt kunna skada er.” Luk. 10:19

Gud välsigne dig

/ David Billström