“Också ni, som tidigare var främmande och i ert sinnelag fiender genom onda gärningar, har han nu försonat i hans jordiska kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser, om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.” Kol. 1:21-23

Budskapet i Nya Testamentet är – av nåd genom tro. Vi både blir och förblir frälsta av nåd. Vi kan varken frälsa oss själva eller hålla oss själva frälsta genom egna ansträngningar. Vi behöver nåd och Gud förser med nåd, i överflödande mått. Nåden förvandlar, vilket lagen inte kan göra.

Enda sättet att ta emot denna underbara och kraftfulla nåd är genom tro. Låt oss därför se till och uppmuntra varandra till att förbli i tron. Din tro på nåden blir särskilt prövad då du misslyckats. Kanske du skällde ut någon igår och du skäms nu och känner dig inte värdig att nalkas Gud. Kom ihåg att nåden finns tillgänglig, så fortsätt att tro. Nåden ges dig inte på grund av din perfektion, utan på grund av Jesu perfekta offer på korset.

Vi läste i början “…för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga, fläckfria och fria från anklagelser, om ni förblir i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört,…” 

Om du tror, så gör Gud sin del. Gud ställer fram dig inför sig, fri från anklagelser. Så tro på Jesus som gjort det möjligt för dig och mig att kunna få nåd från Gud.

Gud välsigne dig.

/ David Billström