“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19

Gud har redan gjort något för varje människa. Guds kärlek har uppenbarats och syndaproblemet i världen är redan löst. 

Vi ska inte i första hand se framåt och hoppas på något gott, utan låt oss se bakåt till Kristi kors. 

“Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder.” 1 Joh. 4:10

Den uppståndne Jesus förvandlar varje människohjärta som kommer till honom. Han har redan gjort allting klart. Han är försoningen för våra synder. Det spelar ingen roll hur stora synder du tycker att du har gjort. Jesu offer på korset är starkare än den största synd. 

“Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2

Hela Sveriges synd är redan betald för. Problemet är att de flesta inte vet det. Varenda människa i Sverige är djupt och passionerat älskad av Gud, problemet är att de flesta inte vet om det.

Vi läste i början “han har anförtrott åt oss försoningens ord.” Som troende så har vi försoningens tjänst. “Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.” 2 Kor. 5:20

Syndaskulden är betald redan. Straffet för all synd föll på Jesus när han hängde på korset. Detta är glada nyheter (Evangelium betyder glada nyheter, du vet, det som Jesus har kallat oss att predika). Gud älskar Sverige, varenda människa. Ung som gammal, kvinna och man. De som bor i förorten eller i innerstan. Född i annat land eller i Sverige. Problemet är att de flesta vet inte om det. Då kan de inte ta emot försoningen och förlåtelsen från Gud. Och det resulterar i, att de kommer aldrig in i Guds kärleksfulla famn utan dör i sin synd. Många tror tyvärr på en perverterad bild av Gud, en bild som djävulen har målat upp.

Sverige i vågskålen – i Guds ögon = Försonat.

Låt oss berätta detta så människor kan börja tro och så ta emot nåd och försoningen med Gud genom Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström