Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Sweden in the balance

“that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their sins against them, and has entrusted to us the message of reconciliation.” 2 Cor. 5:19  God has already done something for every human being.  God’s love has been revealed and the sin problem in the world is already solved.  We should not in the first place look to the future and hope for something good, but let’s look.. Read More

Sverige i vågskålen

“För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” 2 Kor. 5:19 Gud har redan gjort något för varje människa. Guds kärlek har uppenbarats och syndaproblemet i världen är redan löst.  Vi ska inte i första hand se framåt och hoppas på något gott, utan låt oss se bakåt till Kristi kors.  “Detta är kärleken, inte att.. Read More