Det där inre gnagandet av en slags känsla av att inte räcka till och en frånvaro av verklig frid, det kan rinna av dig idag.

Det finns goda och glada nyheter för dig. Faktum är att dessa nyheter är det enda som kan ge dig verklig frid.

Lyssna,

“Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom (Jesus) syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror blir rättfärdiggjord i honom från allt det som ni inte kunde bli rättfärdiggjorda från genom Mose lag.” Apg. 13:38-39

På grund av att Jesus tog våra synder på sig på korset och dog för oss så kan vi idag få förlåtelse. Syndernas förlåtelse kommer genom Jesus. Att detta syndoffer är giltigt inför Gud, är Jesu uppståndelse ett bevis på. Att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen är ett bevis på att offret för allas våra synder är godtaget inför Gud.

Att försöka behaga Gud genom egna prestationer och att känna sig otillräcklig, det finns det frihet från.

Vad Jesus gjort för oss på korset är ett verk som ger oss förlåtelse för all vår synd. Jesu blod renar oss från all synd. Hans offer är starkare än synden. Och han behöver inte offra sig om och om igen utan det är fullbordat. Priset är betalt och segern är vunnen. Det finns bara en sak du kan göra – tro.

Vi läste “och att var och en som tror blir rättfärdiggjord i honom”. Att vara rättfärdiggjord innebär att vara friförklarad, accepterad och bekräftad. Jesus har banat väg ända in i himlen till Gud, Fadern, för oss, så att vi kan nå fram. När vi tror på Jesus så får vi denna gåva. Du blir ett Guds barn och Gud blir din himmelske Fader. Detta ger dig ro och glädje. Du är accepterad, inte för att du varit så duktig, utan för att Jesus levde ett perfekt liv här på jorden och han tog vårt syndastraff på korset. Vad Jesus gjort för oss håller att leva och dö på.

Detta min vän, det ger dig glädje och tacksamhet. När vi ser att vi redan nått fram till Gud så kommer ett förvandlat liv som ett resultat. Vi försöker inte uppnå något, utan genom Jesus har vi redan uppnått bekräftelse från Gud. Och som sagt, det resulterar i ett förvandlat liv. Ett liv som springer fram ur frid och glädje på grund av Jesus.

“Tro på Herren Jesus Kristus” Apg. 16:31

Luta dig mot Jesus. Han är stark och älskar när vi sätter hela vår förtröstan till honom. Då kommer han göra det som han är så professionell på att göra – förlåta, frälsa, trösta och hjälpa.

“Kom till mig (Jesus), alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig.

/ David Billström