Sönderslagen – så vi kan bli helade

Föraktad – så vi kan bli aktade

Blev en förbannelse – så vi kan bli välsignade

Övergiven – så vi kan få gemenskap

Dog – så vi kan leva

Uppstånden – så vi kan bli frikända

“Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Jes. 53:5