Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Live for Jesus

“And He died for all, that those who live should not from now on live for themselves, but for Him who died for them and rose again.” 2 Cor. 5:15  The Son of God, Jesus, is the conqueror who rules and reigns, only He is worthy of praise.  He is the real man who defeated hatred with love.  Jesus did not go the way of violence as many do today.  They are portrayed.. Read More

Lev för Jesus

“Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan för honom som har dött för dem och uppstått.” 2 Kor. 5:15 Guds Son, Jesus, är segraren som råder och regerar, bara han är värd att hyllas. Han är den verkliga mannen som besegrade hatet med kärleken.  Jesus gick inte våldets väg som så många gör idag. De framställs som coola med sin kniv.. Read More