Kanske du är där att du fortfarande fascineras och attraheras av rikedomens skimmer. Som ett litet barn som ständigt drömmer om nya leksaker så trånar du ständigt efter rikedomens utbud. Du drömmer och jobbar hårt för att försöka nå fram till rikedomens sköna bekräftelse av ditt liv. Du är liksom med i dansen runt guldkalven.


Eller kanske du är där att du redan har allt, har gjort allt och varit överallt. Och du har insett att rikedomen inte tillfredsställer på djupet. Du har därför blivit desillusionerad och deprimerad.

Eller kanske du är förmögen och du finner dig själv mer och mer föraktfull gentemot andra. Rikedomens högmod har börjat gripa tag om din själ.

“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26

Hur mår din själ idag?

Jesus liknas vid en god herde. Han vill leda och vaka över dig och din själ. Han älskar dig. Världen vi lever i är som en djungel. Massor med olika vägar, utbud och återvändsgränder. Neonskyltar, plastiga leenden och frestelser. Våga lägga ditt liv i Jesu trygga händer och lita på att han leder dig rätt. Han har omsorg om dig.

Vad kan du ge till lösen för din själ?

Alla har syndat mot Gud. Små eller stora synder. Rikedom kan inte friköpa din odödliga själ. Men de glada nyheterna är att Jesus Kristus, Guds Son har friköpt oss från våra synder med sitt dyrbara blod. Silver eller guld kan inte friköpa din själ utan endast Jesu blod.

Vänd dig till Gud genom att sätta din förtröstan och tro till Jesus, som är försoningen för dina synder.

Rikedomen kan inte försona dig med Gud och ge dig inträde i himlen, utan bara Jesus kan göra det.

“För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23

Du kan få en gåva från Gud idag


Idag kan du ta emot en gåva från Gud som är betald med Kristi blod. Det är en gåva som är mer värd än denna världens alla rikedomar. Gåvan är syndernas förlåtelse och evigt liv. Idag kan du försonas med Gud genom Jesus. Genom Jesus kan du idag få nåd och förlåtelse. Det är den största rikedomen man kan äga och den bär in i evigheten. Du tar emot den gåvan genom att sätta din tro och förtröstan till Jesus. Säg till Jesus att du vill bli hans efterföljare.

“För Skriften säger: Var och en som tror på honom (Jesus) ska inte komma på skam.” Rom. 10:11

Gud välsigne dig.

/ David Billström