Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Wealth will be put to shame when it really counts

Maybe you are there that you are still fascinated and attracted by the shimmer of wealth.  As a little kid who is always dreaming about new toys, you are constantly craving for what the wealth can offer.  You dream and work hard to try to reach wealth’s wonderful affirmation of your life.  You are, like, in the dance around the golden calf.  Or maybe you are there that you already have everything, have.. Read More

Rikedom kommer på skam då det verkligen gäller

Kanske du är där att du fortfarande fascineras och attraheras av rikedomens skimmer. Som ett litet barn som ständigt drömmer om nya leksaker så trånar du ständigt efter rikedomens utbud. Du drömmer och jobbar hårt för att försöka nå fram till rikedomens sköna bekräftelse av ditt liv. Du är liksom med i dansen runt guldkalven. Eller kanske du är där att du redan har allt, har gjort allt och varit överallt. Och du.. Read More