Född av en jungfru

Korsfäst av syndare

Övervann döden

Frälser syndare

Han frälste mig

Låt honom frälsa dig

Hans namn är Jesus

“Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” Matt. 1:21