“För det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, för Gud har uppenbarat det för dem. För hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom kan förstås ända från världens skapelse och kan ses klart genom det som är skapat, så de är utan ursäkt.” Rom 1:19-20

Varje människa kan förstå att Gud finns. Det är uppenbart bland oss och kan ses klart. Det är bara att öppna ögonen och se på skapelsen med dina av Gud skapade ögon. Det är så självklart och uppenbart. Därför är varje människa utan ursäkt.

Lögnens tillflykt

“Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” Jes 28:15

Det spelar ingen roll hur många böcker, avhandlingar och tv-program som publicerar att Gud inte finns, för han finns i alla fall. Och man behöver inte vara en professor för att kunna förstå att Gud finns. Det är uppenbart och högst förståndigt att medge att det finns en Skapare. Tyvärr så gör många lögnen till en tillflykt och falskheten till ett gömställe. Men en dag så brakar dess falska trygghet. När vi en dag står inför Gud så fungerar inte lögnen längre.

Fascinerad av skapelsen?

“De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.” Rom 1:25

Fascineras du av det skapade? Skaparen är mycket, mycket underbarare, intressant, älskvärd och fascinerande. Han är välsignad i evighet.

Gud finns och Bibeln är Guds ord. Du kan idag komma in i sanningens trygga hamn genom att öppna ditt hjärta för Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström