“Medan han talade med dem, se, då trädde stridsmannen som hette Goliat, filisteen från Gat, fram ur filisteernas här och talade på samma sätt som förut. Också David hörde det.” 1 Sam. 17:23

Goliat var en stridsman men också en bild på vår fiende, djävulen. Goliat predikade och det gör även djävulen. Redan från begynnelsen så har djävulen predikat mot Gud, Guds ord och Guds folk.

Precis som Goliat genom sin predikan hånade och ingav fruktan, så gör fienden än idag. Hans predikningar som han vill fylla våra sinnen med är ute efter att skjuta vår tro i sank. Han vill göra det på det personliga planet men även för församlingen som helhet. Hans listiga angrepp är ute efter att ifrågasätta Gud och Guds ord, Bibeln. Han är en åklagare som trycker ner, men han är också en frestare som smickrar och vill förleda. Han behöver inte tala med en hörbar röst utan inger tankar i våra sinnen. Han vill sätta upp sina seminarier och konferenser i våra sinnen, där han är predikanten. 

Den sanna predikanten

Men det finns en annan predikant, hans namn är Jesus. Han är den gode herden och han talar till oss genom Bibeln och i våra hjärtan. Må vi lära oss att veta vem det är som predikar och att veta vad vi ska ta emot och vad vi ska stå emot. 

Vet med dig att fienden kan göra sanna påståenden men han talar aldrig sanningen, för djävulen är en lögnare. Fyll dig istället med sanningens ord och det kommer göra att du ser såsom Gud ser. Du blir fylld av tro och ser möjligheterna. Släng ut djävulens predikoserier ur ditt liv som har gjort dig så modfälld. Låt Jesu ord fylla ditt hjärta och sinne. Tillsammans med Gud är vi i majoritet och i överläge. 

Du kan också predika

Herdepojken David fick nog av Goliat och hans nederlags förkunnelse. David hade lärt sig att lyssna till Gud. Därför kunde han predika, både till sitt folk men också mot Goliat.

“David sade vidare: “HERREN, som räddade mig undan lejon och björn, han skall också rädda mig från den där filisteen.” Då sade Saul till David: “Gå, och må HERREN vara med dig.” 1 Sam. 17:37

“Sedan sade filisteen till David: “Kom hit till mig, så skall jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade filisteen: “Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” 1 Sam. 17:44-45

Det pågår en osynlig strid om människorna i världen idag. Goliat hånar och vill få Guds folk att backa. Hans predikningar är till exempel “Evangelium fungerar inte där du bor” och “De kristna ska bara vara tysta”. Tyvärr har han spridit dessa budskap effektivt och oförtröttligt. Många har hört dessa budskap om och om igen i sina sinnen. 

Det är dags för en David generation nu som säger stopp och slutar lyssna på detta gift och istället för ut sanningens budskap. Sanningen behöver proklameras både till världen och Guds folk. Gud vill frälsa alla människor. Men det börjar med dig och mig. Att vi låter Gud tala in i våra liv och att vi sedan för det vidare.

Gud välsigne dig.

/ David Billström