“Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,” Ps. 103:2

Hur lätt är det inte att glömma saker och ting? Ibland, till exempel när omständigheter vill trycka ned dig, så får man påminna sig själv. Kom ihåg att Jesus lever i ditt hjärta om du är ett Guds barn. Kom ihåg tidigare mirakel och bönesvar.

“Därför vill jag inte försumma att alltid påminna er om detta, fastän ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni äger.” 2 Petr. 1:12

Även fast vi redan vet och är befästa i sanningen så behöver vi bli påminda. När du läser Bibeln så blir du påmind. När du hör predikan så blir du påmind. När du står inför en utmaning så påminn dig om hur Herren tidigare har hjälpt dig och andra. Det vi ser och hör just nu vill så gärna ta över i våra liv. Men livet med Gud är en vandring i tro, en tro på det som inte syns. Men, genom tro så kan vi liksom se den Osynlige (Hebr. 11:27). Och en dag i himlen “då ska vi se ansikte mot ansikte.” 1 Kor. 13:12

Aposteln Petrus var en väckelsepredikant. Så, vad predikade han? “Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Petr. 1:13

Petrus predikade de gamla sanningarna. Det var sättet han väckte de troende på, genom påminnelse.

Låt oss påminna oss själva och vår omgivning om Jesu död och uppståndelse. Låt oss tala om Guds nåd, kärlek och kraft. Och må det leda till förvandlade liv som förhärligar Gud.

Glöm inte bort att Jesus lever och att han älskar dig, trots vad dina omständigheter säger just nu.

Gud välsigne dig.

/ David Billström