Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Forget not

“Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits,” Ps. 103:2 How easy isn’t it to forget things?  Sometimes, for example, when circumstances want to pull you down, then you get to remind yourself.  Remember that Jesus lives in your heart if you are a child of God.  Remember past miracles and prayer answers. “Therefore I will not be negligent to always remind you of these things, though you know.. Read More

Glöm inte

“Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,” Ps. 103:2 Hur lätt är det inte att glömma saker och ting? Ibland, till exempel när omständigheter vill trycka ned dig, så får man påminna sig själv. Kom ihåg att Jesus lever i ditt hjärta om du är ett Guds barn. Kom ihåg tidigare mirakel och bönesvar. “Därför vill jag inte försumma att alltid påminna er om detta, fastän ni redan vet det.. Read More