“Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen, som finns i dig genom min handpåläggning.” 2 Tim. 1:6

Paulus skrev och påminde Timoteus om att uppliva gåvan han redan hade fått. Du och jag som tror på Jesus har fått olika gåvor. En god förvaltare ser till att förvalta gåvan som blivit given.

Men det finns många olika saker som vill stoppa utflödet av Guds gåvor genom våra liv. Timoteus hade en uppriktig tro (vers 5) och det är många även idag som verkligen har en uppriktig tro. Men i Timoteus fall så hade på något sett modlöshet / fruktan krupit in och frusit in gåvan han fått av Gud.

Därför skrev Paulus, inspirerad av den Helige Ande: “För Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och det sunda sinnets ande.” 2 Tim. 1:7

Vad det än kan vara som har gjort dig passiv och inte vill låta gåvan inom dig bli till välsignelse för din omgivning, så vänd nu blad. 

Käre broder och syster, låt gåvan inom dig flamma upp igen.

Gud välsigne dig.

/ David Billström