Förlåtelsen, så ljuvlig den är,

du kan ta emot den precis där du är.


Den är en gåva från Gud så underbar,

men den kostade allt för Jesus och är därför så oerhört dyrbar.


Jesus sonade för alla våra synder,

därför kan vi få förlåtelse och befrias från våra tyngder.


Förlåtelsen från Gud ger ditt hjärta styrka och mod,

det är som att den skjuter in nytt liv i ditt blod.


Så vänd om från dina egna vägar och ofullkomliga människoråd,

spring till Jesus för hos honom finns det mycket nåd.


Tacksamheten gör att jag Jesus nu vill följa,

jag tar emot av hans kärlek som över mig skölja.


“Och han (Jesus) är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2


Gud välsigne dig.

/ David Billström