“Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Joh. 3:8

Anden kan liknas vid vinden. När den Helige Ande kom över lärjungarna på pingstdagen så gjorde han entre’ som en stormvind. Anden uppenbarar sig på flera olika sätt, ibland kraftfullt, ibland mjukt och ibland som helt stilla men ändå inte “tomt/frånvarande”. Anden vill leda och hjälpa oss i allt som rör våra liv. 

Når det båser så har vinden en drivkraft i sig. Har du sett en segelbåt som seglar så har du sett vad vindens drivkraft förmår. När seglen tar emot vinden, så driver den hela båten framåt.

Förvänta dig, som ett Guds barn, att Anden vill blåsa i dina segel. Hur kraftfullt eller inte, är inte det viktiga. Ibland är det till och med helt stilla, men initierat av Gud. Då är det kanske tid att “lappa seglen och serva båten”. Men Anden är alltid närvarande, så lita på hans timing och ledning i allt.

Gud välsigne dig.

/ David Billström