“Då sa HERREN Gud till ormen: Eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad framför all boskap och framför alla djur på marken. På din buk ska du gå och äta jord i alla dina livsdagar. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga honom i hans häl.” 1 Mos. 3:14-15

Direkt efter människans syndafall i lustgården så uttalade Gud en profetia (förutsägelse) om att ormens (djävulens) huvud skulle söndertrampas. Huvud står för makt/auktoritet. Sedan dess var djävulen på sin vakt gentemot “Han” som en dag skulle komma för att söndertrampa hans huvud. Så kom en dag, när Jesus Kristus föddes in i denna världen.

“Eftersom nu barnen är delaktiga av kött och blod, blev också han på liknande sätt delaktig av detsamma, för att han genom sin död skulle göra honom maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och göra alla dem fria som av fruktan för döden hade varit underkastade slaveri hela sitt liv.” Hebr. 2:14-15

Ormen skulle stinga “honom” i hälen. Det var precis vad som skedde när Jesus gav sitt liv på korset. Genom sin död så gjorde Jesus, djävulen maktlös. Det som såg ut som ett nederlag var i själva verket en seger. En enorm, men dyrköpt seger. Jesus vann denna seger för dig och mig. Vi kan nu bli fria från fruktans makt. Fruktan manipulerar och får människor att göra vad de innerst inne inte vill göra. Djävulen använder sig av fruktan (många gånger en fruktan i religiösa kläder) för att manipulera, kontrollera och tvinga. Jesus slog fruktans (ytterst sett dödsfruktans) vapen ur djävulens händer. Genom Jesus så behöver vi inte frukta längre, inte ens döden. Jesus tog vår synd och dess straff på korset. Vi kan nu gå fria.

“Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder…Gud är kärlek” 1 Joh. 4:10, 16

“Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädslan har att göra med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar honom (Gud) därför att han först älskade oss.” 1 Joh. 4:18-19

Allt är förberett för dig och mig att ta del av. Djävulen är besegrad och syndaskulden betald. 

Jesus uppstod från döden på den tredje dagen och säger: “jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter.” Upp. 1:18 

och

“Mig är given all makt i himlen och på jorden.” Matt. 28:18

Du kan få uppleva realiteten av denna blodköpta seger för dig, genom att tro på Jesus. 

“Var och en som tror på honom (Jesus) ska inte komma på skam.” Rom. 10:11

Jesus älskar dig med en kärlek bevisad genom att blod drevs ut ur hans ådror med våld, på grund av våra synder.

Kärlek bevisad, kärlek så stark och ljuvlig. Du kan vila trygg i Jesu famn. Tro och förtrösta på Jesus.

Gud välsigne dig.

/ David Billström