“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Jes. 1:18

Det finns förlåtelse tillgänglig från Gud genom Jesus, även för de grövsta synderna. Även om dina synder skulle vara blodröda, så kan du idag bli ren som snö. Hur är det möjligt?

Syndastraffet

“Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Jes. 53:5

Jesus tog ditt och mitt syndastraff på korset. I Jesu kropp så straffade Gud all vår synd. Guds vrede tömdes ut på hans älskade Son, Jesus. När Jesus hängde på korset så blev det under tre timmar en solförmörkelse. I dödsögonblicket så brast förlåten i templet som skilde det heliga från det allra heligaste, uppifrån och ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. När allt detta hände sa officeren och de som med honom bevakade Jesus att “Denne var verkligen Guds Son”. Den smärta och ångest Jesus upplevde då straffet föll på honom och han blev en förbannelse för vår skull, är obeskrivlig. Jesus var helt oskyldig och renheten personifierad, men hans kärlek till oss gjorde att han tog det straff som vi förtjänade.

På tredje dagen uppstod Jesus från de döda. Idag så finns det rening från alla synder, genom Jesu dyrbara blod. Därför kan vi idag bli rena och förlåtna.

Alla synder i Stockholm

“Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2

Jesus är försoningen för våra synder. Han tog alla synder, i alla efterkommande generationer på sig, på korset. Alla synder i Stockholm idag tog Jesus på sig. De synder som begås bakom stängda dörrar, framför skärmarna och på gatorna. Synderna i Stockholm City, i Södermalm och i förorterna.

Alla synder i hela Sverige, Danmark, Chile, USA, Egypten, Japan, Israel, Thailand, Pakistan och Indien bar Jesus. Hela världens synder tog Jesus på sig, det inkluderar alla dina synder.

Nåd – oförtjänt godhet

“Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer,” Rom. 5:20

Våra synder är många och stora, men nåden är större. Detta är evangelium min vän, som betyder goda nyheter.

Även för dig som tycker dig vara felfri och självtillräcklig finns det förlåtelse.

“Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.” Jes. 64:6

Till och med dina rättfärdiga gärningar som du är så stolt över, är som en smutsig klädsel i Guds ögon. Varför, jo, för vi är orena i oss själva. Vi kan aldrig i oss själva komma upp till Guds standard.

Tro på Jesus

“Därför ska ni nu veta, män och bröder, att det är genom honom (Jesus) syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror blir rättfärdiggjord i honom från allt det som ni inte kunde bli rättfärdiggjorda från genom Mose lag.” Apg. 13:38-39

När du tror på Jesus så får du, av nåd, syndernas förlåtelse. Du blir friförklarad inför Gud och får ett nytt hjärta. Guds Ande kommer in i ditt inre och Jesus tar sin boning inom dig. Guds kärlek utgjuts i ditt hjärta. Du blir förvandlad på insidan när du tror på Jesus. Allteftersom du fortsätter att tro på och följa Jesus, så kommer den inre förvandlingen att synas mer och mer i ditt liv. Det sista du vill göra när du får uppleva Guds kärlek till dig, är att gå ut och synda.

Genom Jesus, så försonas människan med Gud och med varandra. Detta, käre läsare, är kraften i evangelium.

Gud välsigne dig.

/ David Billström