Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

All sins in Stockholm took Jesus on Himself

“Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.” Isaiah 1:18  There is forgiveness available from God through Jesus, even for the most grave sins.  Even if your sins would be like scarlet, today you can be clean as snow.  How is that possible?  The punishment of sin.. Read More

Alla synder i Stockholm tog Jesus på sig

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Jes. 1:18 Det finns förlåtelse tillgänglig från Gud genom Jesus, även för de grövsta synderna. Även om dina synder skulle vara blodröda, så kan du idag bli ren som snö. Hur är det möjligt? Syndastraffet “Han var genomborrad för våra.. Read More