Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

The valley of the shadow of death

Parts of the well known Psalm 23 says “The Lord is my shepherd; I shall not want…He leads me in paths of righteousness for His name’s sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for You are with me…” Jesus is the good shepherd and we as believers are His sheep. Jesus is good and has always our best in mind. We can.. Read More

Dödsskuggans dal

Den välkända Psalm 23 säger bland annat “HERREN är min herde, mig skall intet fattas…han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig…”  Jesus är den gode herden och vi som tror på honom är hans får. Jesus är god och vill alltid vårt bästa. Vi kan lita på honom, som har bevisat sin kärlek till.. Read More