Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Performance or living?

The Law of Moses (religious works/own performance) says – Do. Jesus says – Done. The law, religious works and your own performance makes us proud (when we manage to keep up everything for a while). But the salvation, makes us to give all the glory to Jesus. We become thankful and humble. Religious people, are both the most proud (when they make it) and the most depressed (when they fail). Then we have.. Read More

Prestera eller leva?

Mose lag (religiösa gärningar/egen duktighet) säger – Gör. Jesus säger – Gjort. Lagen, religiösa gärningar och egen duktighet gör oss stolta (då vi lyckas hålla ihop allt för en stund). Men frälsningen, gör att vi ger Jesus all äran. Vi blir tacksamma och ödmjuka. Religiösa människor, är både de mest stolta (när de lyckas) och de mest deprimerade (när de misslyckas). Sedan finns det också de religiösa hycklarna, som gått över till “teaterverksamhet”. .. Read More