Världshistoriens mest dyrbara offer men samtidigt den största segern, skedde på Kristi kors, på Golgata.

Många vet att Jesus dog på korset. Men inte lika många vet varför Jesus dog på korset. 

För det första så är inte Jesus vem som helst för, “Gud (Jesus) blev uppenbarad i köttet” 1 Tim. 3:16 

Och, Jesus kom för att ge sitt liv av fri vilja, utifrån kärlek till dig och mig. “Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:2

Det underbara bytet

Jesus dog på korset för våra synders skull. Han tog vår plats och erbjuder oss, sitt liv. “För han som inte visste av någon synd har han (Gud) gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.” 2 Kor. 5:21 På korset, blev Jesus gjord till synd för vår skull och när vi tar emot Jesus i vårt hjärta, då blir vi rättfärdiga (som om vi aldrig syndat). Detta är ett verk av Gud.

Detta är botemedlet för vårt dåliga samvete och vårt plågsamma bekräftelsebehov. Detta är botemedlet för vårt “putsa fasaden” beteende och strävan efter frid. 

Genom vad Jesus har gjort för oss, så blir vi försonade med Gud. Vi får nåd (godhet som vi inte förtjänar men får ändå), Guds oändliga kärlek och bekräftelse.

Ta tag i Jesu hand

“Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud, utan att han älskade oss och sände sin Son till försoning för våra synder…Vi älskar honom (Gud) därför att han först älskade oss.” 1 Joh. 4:10,19

På tredje dagen uppstod Jesus från de döda. Han övervann döden, synden och djävulen. Hans hand är uträckt till dig, just nu. Ta tag i hans hand, genom att be i tro. Kraften från Jesus till att frälsa dig, finns tillgänglig nu. “För var och en som åkallar Herrens namn (Jesus) ska bli frälst.” Rom. 10:13

När vi tar emot från Gud först, så kommer goda gärningar och ett förvandlat liv, som ett resultat. Om du börjar i fel ände, att du ska prestera först, så kallas det  – döda gärningar. Ta emot och låt Guds kärlek förvandla dig – äkta kristet liv.

Gud välsigne dig.

/ David Billström