“Var är nu er saligprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.” Gal. 4:15

Frälsningsglädjen och fascinationen över Jesus, hade gått över i ett fokus på lagiskhet, i församlingen i Galatien. Jublet hade tystnat. När de tog emot evangeliet första gången så hade de blivit överväldigade av glädje och tacksamhet. För att påminna dem om den första tiden, så sa Paulus att de då var så glada att de var beredda att riva ut sina egna ögon och ge dem.

Obeskrivligt stor gåva


Jesus är underbar. Att få sin synd förlåten, att bli frälst och veta att himlen är öppen, det är underbart. Det är så underbart att ord kan inte beskriva. Det är mer värt än något annat. Att få bli ett Guds barn och bli räddad från helvetet av nåd, är en obeskrivligt stor gåva.

“Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.” 1 Petr. 1:8-9

Vi älskar och tror på Jesus, vår underbare Frälsare.

Snart byts vår tro till åskådning


Låt varken denna världens bekymmer eller tingeltangel skymma Jesus. “Han härdade ut därför att han liksom såg den Osynlige.” Hebr. 11:27

“och se på Jesus” Hebr. 12:2 Ha Jesus för dina ögon. Inte bara att du såg på honom igår, eller när du var nyfrälst, eller att du ska göra det när du får tid någon gång.

Se Jesus i Bibeln. Se honom som korsfäst för dig. Se honom som uppstånden för dig. Se honom som “densamme i går och i dag och i evighet.” Hebr. 13:8. Se honom som förhärligad i Upp. 1:10-20.

“Därför vill jag inte försumma att alltid påminna er om detta, fastän ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni äger. Ja, jag anser, så länge jag är i denna kroppshydda, att det är rätt att jag väcker er genom påminnelse.” 2 Petr. 1:12-13

Bli påmind om Jesus, se på honom, älska honom och tro på honom. Då börjar jublet och tacksägelsen ljuda igen. Jesus är underbar och snart ska vår tro bytas till åskådning, ansikte mot ansikte.

“Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen, tusen och åter tusen. De sa med hög röst: Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och pris och lovsång.” Upp. 5:11-12

Gud välsigne dig.

/ David Billström