Salvation

Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Where did your rejoicing go?

“So where is your blessing? For I bear witness of you that, if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me.” Gal. 4:15 The joy of being saved and the fascination over Jesus, had gone over to a focus on legalism, in the church of Galatia. Their rejoicing was now silent. When they received the gospel for the first time they where so happy.. Read More

Vart tog jublet vägen?

“Var är nu er saligprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.” Gal. 4:15 Frälsningsglädjen och fascinationen över Jesus, hade gått över i ett fokus på lagiskhet, i församlingen i Galatien. Jublet hade tystnat. När de tog emot evangeliet första gången så hade de blivit överväldigade av glädje och tacksamhet. För att påminna dem om den första tiden, så.. Read More