“Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!” Ps. 118:24

Jag vet inte hur din dag ser ut idag, men jag vet att HERREN vet allt om dig och din dag. Som troende på Jesus så har vi alltid, alla dagar, både de jobbiga och roliga dagarna, anledning att jubla och vara glada. 

I uppförsbacken, är det lätt att drunkna i de jobbiga omständigheterna. I nedförsbacken å andra sidan, är det lätt att glömma bort Jesus för ett tag. 

Alltid Jesus

Jesus säger: “Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.” Matt. 28:20

Jesus är med sitt folk alla dagar, alltså alltid. När vi ser, förstår och tror detta så är inte jublet och glädjen långt borta. Då jublar vi, inte beroende av omständigheterna, utan därför att Jesus är med oss. Idag, just nu, är Jesus med dig. Han älskar dig och vill idag leda, beskydda och hjälpa dig. 

Kom ihåg: “Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.” Matt. 28:18

/ David Billström