“Och bland dem som kommit upp för att tillbe under högtiden fanns några greker. De gick till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, bad honom och sa: Herre, vi vill se Jesus.” Joh.12:20-21

Bönen från människors hjärtan är densamme än idag: “Vi vill se Jesus.”

När du ser Jesus som han verkligen är så händer något i ditt hjärta. En längtan att vilja följa och lära känna honom infinner sig. 

Att se Jesus och vara med honom

Du ser Jesus i Bibeln och när du blivit frälst så bor han i ditt hjärta. Då kan du veta med dig att Jesus lever i dig. Detta är kristendomens hemlighet – “Kristus i er” Kol.1:27

Bibeln uppenbarar Jesus och vi kan ha gemenskap med honom. Men ibland kan det bli så, att det blir mest bara lärorna om Jesus som man lever i och man märker att man tappat den innerliga relationen till personen, Jesus. “Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Och ni vill inte komma till mig för att få liv.” Joh.5:39-40

Lösningen är att se Jesus i Bibeln och att om och om igen komma till Jesus, att kommunicera med honom.

Kom till Jesus idag

Berättelserna är oräkneliga av vad som skett när man kommit till Jesus. Han är verkligheten själv. Han går genom stängda dörrar och kulturella, religiösa och sociala barriärer för att komma ett människohjärta till mötes som närmar sig honom. Jesus förlåter, upprättar, botar och befriar. Han leder oss på de rätta vägarna. Det finns ingen i hela världen som han. Kom till Jesus idag, kanske det är för första gången eller som så många gånger tidigare. Jesus säger: “Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig.

/ David Billström