Lagens frånvaro av kraft

Guds lag i Gamla Testamentet uppenbarar Guds standard. 

“genom lagen kommer kännedom om synd.” Rom. 3:20

Lagen visar alltså på Guds standard men den kan aldrig ge oss kraft att uppfylla den. Att fokusera på lagen leder till uppgivenhet, eller stolthet (då man tycker sig lyckats hålla den rätt bra för ett tag).

Lösningen

“Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla dem som tror.” Rom. 3:21-22

När vi sätter vår tro/förtröstan till Jesus och vad han gjort för oss på korset och genom sin uppståndelse, så räknas vi som rättfärdiga inför Gud. En lösning utan lagen men med Jesus istället. Jesus har uppfyllt lagen i vårt ställe.

Hur kan man leva som en kristen?

“För synden ska inte vara herre över er. Ni är ju inte under lagen utan under nåden.” Rom. 6:14

Det finns underbar nåd från Gud som hjälper oss att leva det kristna livet. Vägen ser vi utstakad i Nya Testamentet och nåden hjälper oss att vandra på den vägen. Lagen säger bara “gör” och “gör inte” medan nåden får oss att till och med göra mer än lagen kräver.

Men när jag frestas då?

“För vi har inte en sådan överstepräst (Jesus) som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr. 4:15-16

Först av allt så är det inte synd att bli frestad utan det blir synd om man faller för frestelsen. Självklart behöver man ju inte utsätta sig själv för onödiga frestelser. Men när man står inför en frestelse så gå till Jesus. Han vet hur det känns och han har lovat att hjälpa. Kom frimodigt till Jesus.

Ett segrande liv

“För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.” Rom. 5:17

Den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva tas emot genom tro, fritt och för intet. När så görs så händer det grejer och all äran går till Jesus. När vi samarbetar med Gud så finner vi att “mitt (Jesu) ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:30

Gud välsigne dig.

/ David Billström