Lagens frånvaro av kraft Guds lag i Gamla Testamentet uppenbarar Guds standard.  “genom lagen kommer kännedom om synd.” Rom. 3:20 Lagen visar alltså på Guds standard men den kan aldrig ge oss kraft att uppfylla den. Att fokusera på lagen leder till uppgivenhet, eller stolthet (då man tycker sig lyckats hålla den rätt bra för ett tag). Lösningen “Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, nämligen.. Read More