“Men på den sista dagen i högtiden, som också var den största, stod Jesus och ropade, och sa: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, såsom Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Men detta sa han om Anden, som de som tror på honom skulle få. För den Helige Ande var ännu inte given, eftersom Jesus inte ännu hade blivit förhärligad.” Joh. 7:37-39

Jesus har blivit förhärligad och den Helige Ande är given. På pingstdagen kom den Helige Ande över lärjungarna. Jesus liknade Anden med strömmar av levande vatten. Vatten både renar och släcker törst. En källa på insidan som porlar fram och ger liv och styrka.

Ett bättre erbjudande

“Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden.” Ef. 5:18

Moralism kan bara citera den första delen av versen ovan. Det finns visdom i att inse att fylleri leder till problem. Men i och med det nya förbundet som Jesus gjort möjligt genom sin död och uppståndelse så finns det mer. Gud förmanar men han erbjuder också ett alternativ. Ett mycket bättre alternativ dessutom. Istället för att dricka ur världens brunnar och flaskor så kan vi istället uppfyllas av Anden. Detta är ett privilegium och erbjudande.

Hjälp att leva rätt

“Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, för att han ska vara hos er för alltid, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er.” Joh. 14:16-17

Den Helige Ande vill hjälpa oss att leva det kristna livet. Att leva som en Jesu efterföljare handlar inte om att Gud ska göra allt för oss. Det handlar inte heller om att vi ska göra allt i egen kraft. Vi kan lära oss att samarbeta med Anden. Han vill hjälpa oss att leva i seger över synden. Han vill också hjälpa oss att vara Jesu vittnen. Han vill göra Bibeln levande och hjälpa oss att be. I allt vill den Helige Ande hjälpa oss. Han verkar i vår vilja och ger oss kraft och vishet. 

Att bli uppfylld av Anden

“Om nu ni, som är onda, vet hur ni ska ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er himmelske Fader ge den Helige Ande åt dem som ber honom?” Luk. 11:13

Om du aldrig blivit döpt med den Helige Ande, så kan du som Guds barn bli det. Bed en enkel bön till din gode himmelske Fader. Han vill att du ska vara uppfylld av den Helige Ande.

“Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala.” Apg. 2:4

Anden inger oss ord som vi talar ut. Bibeln säger att det är då vår ande som ber. Och det bygger upp oss. Det är som att vrida på vattenkranen.

Hur jag tog emot Andens dop

Jag hade hört många berättelser om andras upplevelser, vilket nästan gjorde mig förvirrad. Men en dag bad jag i barnslig tro en enkel bön och tog emot. Sedan började jag tala ut ord som ingavs i mitt inre. I början var det lite grann men allt eftersom jag fortsatte så kom det mer och mer. Ens förstånd kunde ifrågasätta, men i mitt inre så flödade det fram en ljuvlig ström. Det blev till strömmar av levande vatten. Vad detta har välsignat mitt liv. Att dagligen få be i tungor, vilken vederkvickelse.

Vila och vederkvickelse

 I 1 Kor. 14:21 refererar Paulus till Jes 28:11-12: “Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, han som en gång sade till dem: “Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra.”

Att be i tungor är en handling, men det är vila och vederkvickelse. Bibeln säger att vi egentligen inte vet vad vi bör be. Men Anden vill hjälpa oss. Bibeln talar också om bönens Ande. Det kan bli lätt att be. Samarbeta med Hjälparen istället för att bara be dina böner utifrån ditt begränsade förstånd. Anden vet allt om dig, Gud och djävulen. Han vet vad som ligger runt hörnet. När du inte vet vad du ska be, så be i tungor. Strömmar av levande vatten kommer att välsigna dig och din omgivning.

Gud välsigne dig.

/ David Billström