“Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er så som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.” Joh. 14:27

Jesu frid

Det är möjligt för varje människa att få en riktig och underbar frid – Jesu frid. Jesus är fridsfursten och han ger av sin frid till oss. Det är en frid som övergår allt förstånd. 

Denna världens frid

Människor som försöker uppnå frid utan Jesus är beroende av omständigheterna. Det ska vara tyst, stämningsfullt och isolerat. Man försöker uppnå ett sinnestillstånd. Den sortens frid är mycket skör och flyktig.

Frid med Gud

“Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” Rom. 5:1

Att vara rättfärdiggjord innebär att man fått sin synd förlåten och blivit försonad med Gud. Att man blivit gjord rättfärdig i Jesus. Och detta sker genom att vi tror på Jesus Kristus, Guds Son som vår frälsare. Jesus tog vårt syndastraff på korset och uppstod på den tredje dagen. Nu frälser Jesus varje människa som tror på honom. Och då har vi frid med Gud. Denna frid är ett hjärtetillstånd. Det går djupare än sinnet och känslolivet. Då har du en frid inombords även om det stormar runt omkring dig.

Var inte rädd

Med Jesus i ditt hjärta så kan du sedan välja att inte oroa dig eller vara rädd. Och det är inte bara något slags positivt tänkande eller någon annan slags teknik. Utan om fridsfursten själv bor i ditt hjärta så har du säker mark under dina fötter. Du är aldrig ensam, även när du går igenom tuffa tider och du kanske inte direkt alltid känner Jesu närvaro. Men du kan lita på Jesus i alla lägen, det kallas – tro. Tro har med hjärtats övertygelse att göra, som går mycket djupare än att leva utifrån sina känslor. Och tron, den kommer utifrån Bibeln, Guds ord.

Jesu frid.

/ David Billström